گزارش تصویری بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر امام خمینی(ره)

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با هیئت عامل این سازمان روز چهارشنبه از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) بازدید کردند.

محمد راستاد و هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در این بازدید یک روزه از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و روند سرمایه گذاری بخش خصوصی دیدن کردند.

همچنین نشست با سرمایه گذاران بخش خصوصی به جهت رفع مشکلات از دیگر برنامه های این سفر یکروزه بود.

پایان بخش سفر یکروزه محمد راستاد جلسه مشترک با روسای ادارات اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، مدیر بنادر آبادان و شادگان و کارشناسان مسئول اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بود.

 

عادل دریس | محمدعلی علایی

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

ایرج مدیری

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

محمد راستاد | عادل دریس | محمدعلی علایی

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

بازدید محمد راستاد از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

https://biknews.ir/4610کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4610/گزارش-تصویری-بازدید-مدیرعامل-سازمان-ب/کپی شد!