خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

چهل و یکمین سالگرد شروع دفاع مقدس در حالی آغاز می شود که سه سال از حمله تروریستی به مراسم رژه در منطقه لشکر ۹۲ زرهی اهواز سپری شده است. حادثه ای که در آن ۲۴ نفر از شهروندان غیرنظامی و نیروهای نظامی و از جمله چهار کودک، شهید و ۶۸ نفر زخمی شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه به شدت از نظر تخت بیمارستانی تحت فشار هستیم، گفت: از همه بیمارستان های خصوصی می‌خواهیم با توجه به نیاز مردم هرچه زودتر بیماران کرونایی را پذیرش کنند.