ورزشی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای و رئیس هیئت کشتی بندرامام خمینی(ره) با رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه‌ای و پهلوانی و عضو شورای عالی ورزش کشور، در جهت پیشبرد اهداف و گسترش ورزش زورخانه ای در منطقه، دیدار کردند.