بندرامام‌خمینی(ره) خوراک خبرخوان خوراک اتم

محسن فروغی عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر ویژگی نامزدهای انتخاباتی، نقش مهم شوراها در مدیریت محلی، مشکلات و چالش‌های پیشرو را بیان کرد و گفت: پیگیری شهرستان شدن بندر امام خمینی(ره) باید اولویت دوره ششم شورای اسلامی شهر باشد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره زمین‌های سکونتگاه‌های غیررسمی و فاقد سند بندرامام خمینی(ره) گفت: بنیاد مسکن هزینه زمین‌های دولتی را به اداره زمین و شهرسازی پرداخت کرده است و زمین‎‌هایی که در محل قابل واگذاری است به صورت رایگان واگذار می‌شود.