جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روزچهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس ریاضی پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس ادبیات فارسی پایه ۸

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی وریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی وریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی وریاضی  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ بازی وریاضی   پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس فیزیک پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس ادبیات فارسی پایه ۱۰

ساعت ۱۶ فیزیک  پایه ۱۲

ساعت ۱۶.۳۰ ریاضی  پایه ۱۲ رشته تجربی

ساعت ۱۷ درس هندسه پایه ۱۲

ساعت ۲۲ درس حسابان پایه ۱۲ رشته ریاضی

ساعت ۲۲.۳۰ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی  پایه ۱۲

شبکه ۴
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس ریاضی وآمار ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس روانشناسی  پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس عربی زبان قران پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس استانداردنرم افزاراداری – پایه ۱۰ رشته کامپیوتر  شاخه  کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودروپایه ۱۲ شاخه فنی حرفه ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11311کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11311/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-چهارشن-3/کپی شد!