جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز شنبه ۱۶ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۳۰ درس ریاضی پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۸.۵۵ درس علوم تجربی پایه ۸

ساعت ۸.۵۵ تا ۹.۲۰ درس عربی پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰  بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳فارسی و نگارش    پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس هندسه ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس زبان انگلیسی ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۶ هندسه ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۶.۳۰ درس زبان انگلیسی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ ریاضی

ساعت ۲۲ درس فیزیک پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۳۰ درس عربی، زبان قرآن پایه ۱۲

 شبکه ۴
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس علوم معارف قرآنی۲

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس فلسفه۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس عربی، زبان قرآن۲

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس تاریخ ۳

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس فلسفه ۲

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ اخلاق حرفه‌ای ــ شایستگی غیرفنی پایه دوازدهم پودمان پنجم ــ مبحث بهره‌وری ــ مشترک بین شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس دانش فنی پایه ــ شایستگی فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه ــ شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه‌ریزی ــ شایستگی فنی پایه دوازدهم رشته الکترونیک ــ پودمان چهارم ــ شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ دانش فنی پایه ــ شایستگی فنی پایه دهم رشته ساختمان ــ مبحث حجم و وزن ــ شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11246کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11246/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-شنبه-۱۶/کپی شد!