جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه ۱۱ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ علوم تجربی پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ادبیات پایه هشتم

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ بازی و ریاضی ششم دبستان

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس زبان انگلیسی پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ شیمی پایه ۱۲

ساعت ۱۶ آمار و احتمال ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۶.۳۰ حسابان پایه ۱۰

ساعت ۱۷ فارسی پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ حسابان ۳ پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ صبح علوم  و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ احکام ۱ پایه ۱۰

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ اصول و عقاید ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ فلسفه ۲ پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ عربی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بهداشت و ایمنی محیط کار پایه ۱۰

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ گرافیک و نشر مطبوعات پایه ۱۲

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11177کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11177/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-دوشنبه-3/کپی شد!