جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز پنجشنبه ۷ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و ۴ سیما برای روز پنجشنبه ۷ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش 

​​​​​متوسطه دوره اول

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ مطالعات اجتماعی پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ کار و فناوری پایه هشتم

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ هدیه‌های آسمانی ششم دبستان

متوسطه دوم

ساعت ۱۵ فیزیک پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ شیمی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۶ هندسه ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ ادبیات فارسی پایه ۱۱

ساعت ۱۷ حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی

ساعت ۱۷.۳۰ عربی زبان قرآن ۳

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ ریاضی و آمار پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ تاریخ ۳ پایه ۱۲

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ طراحی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ متناسب‌سازی رنگ پایه ۱۱

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ متناسب‌سازی رنگ پایه ۱۱

https://biknews.ir/11121کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11121/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-پنجشنب-2/کپی شد!