جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز پنجشنبه ۲۱ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز پنج شنبه  ۲۱ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس ادبیات فارسی  و نگارش پایه ۸

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰تا ۱۰.۳۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ پبام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ باری و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس آمار و احتمال  پایه یازدهم رشته ریاضی

ساعت ۱۵ درس حسابان ۱ پایه یازدهم رشته ریاضی

ساعت ۱۵.۳۰ درس ادبیات فارسی پایه یازدهم

ساعت ۱۶ حسابان ۲ پایه دوازدهم رشته ریاضی

ساعت ۱۶.۳۰ عربی و زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم
.
ساعت ۱۷ درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم

ساعت ۲۲ درس زبان انگلیسی ۲  پایه یازدهم

ساعت ۲۲.۳۰ درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس اصول و عقاید ۲ پایه ۱۰ ‌علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ حل تمرین ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  درس جغرافیا ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس مبانی طراحی معماری پایه دوازدهم فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس طراحی و دوخت لباس پایه دوازدهم فنی و حرفه‌ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11320کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11320/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-پنجشنب-4/کپی شد!