جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمانی پخش زنده تلویزیونی دروس دانش‌آموزان در روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

در شبکه آموزش طبق جدول زمان‌بندی ابتدا دروس دوره اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) از ساعت ۸ تا ۹.۳۰، پس از آن از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۳.۵۰ دروس ۶ پایه دوره ابتدایی و در نوبت عصر از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۷.۲۰ دروس دوره دوم متوسطه نظری (رشته‌های تجربی و ریاضی به‌ترتیب پایه‌های دهم، یازدهم دوازدهم) به‌شرح ذیل ارائه می‌شود:

دوره متوسطه اول

از ساعت ۸ صبح  تا ۸.۲۵ ریاضی  پایه هفتم

از ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۵۰ عربی پایه نهم

از ساعت ۸.۵۰ تا ۹.۱۵ ریاضی پایه هشتم

از ساعت ۹.۱۵ تا ۹.۳۰ آموزش قرآنی پایه هفتم

 دوره ابتدایی

ازساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ قرآن و فارسی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ قرآن و هدیه‌ها پایه چهارم

از ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

دوره متوسطه دوم 

از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ درس ریاضی ۱ پایه ۱۰ رشته تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ نگارش ۱ پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ ریاضی ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس انسان و محیط زیست پایه ۱۱ تمام رشته‌ها

ساعت ۲۲ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ ریاضی

ساعت ۲۲.۳۰ تا ۲۳ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

شبکه ۴ سیما

در شبکه ۴  فقط دروس متوسطه دوم نظری رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه‌ای و  کاردانش تدریس می‌شود.

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم انسانی

از ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۹ تا ۹.۳۰ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

از ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

از ساعت ۱۰ جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰  اخلاق حرفه‌ای پودمان ۴ پایه ۱۲

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ ریاضی ۲ پودمان ۳ پایه ۱۱

ساعت ۱۳ رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه ۱۰

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه شاخه کاردانش پایه ۱۱.

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/10869کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10869/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-سه‌شنب/کپی شد!