ویژه خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: یکی از پروژه های مهم و بسیار اساسی در بندر امام خمینی(ره) بحث ساماندهی بافت نابسامان و در معرض این شهر است و امروز نخستین متقاضی قرارداد واگذاری زمین وی انجام و کلنگ‌زنی آن انجام شد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) گفت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عرصه عظیمی که جوانان و متخصصان ایرانی با اندیشه و باور ملی گام های بلندی را در ایجاد خودکفایی و استقلال خلق کردند تا از این رهگذر علاوه بر توانمندی در تولید، زمینه پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آید.