انتقاد مردم بندرامام‌‌ خمینی(ره) از وضعیت گرانی روز افزون کالاها
مردم بندر امام خمینی(ره) از وضعیت گرانی روز افزون کالاها، عدم نظارت و کنترل بازار از مسئولان انتقاد دارند و خواستار ثبات بازار و برخورد قاطع با متخلفان هستند.