دادگستری استان خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی(ره) گفت: تاکنون یک عضو شورای اسلامی و سه پیمانکار شهرداری بندر امام خمینی(ره) پس از تفهیم اتهام بازداشت، یک پیمانکار دیگر با قرار وثیقه متناسب آزاد شده و حکم جلب دو پیمانکار دیگر نیز صادر و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: طرح نماد و مصلحین در استان خوزستان با هدف پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی به صورت پایلوت در بندر امام خمینی(ره) اجرا می‌شود.