بندرامام خمینی(ره) میزبان محموله های ترافیک

به گزارش خبرنگار خبر بندرامام خمینی(ره)، محموله عظیم ترافیکی از بلوار آیت الله خامنه ای عبور خواهد کرد.

تخریب زیرساخت های شهری، شکستگی لوله های زیر زمینی و تخریب آسفالت از ضررهای عبور محموله سنگین ترافیکی است.

بندر امام خمینی(ره) در حالی نام وسیعترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را یدک می کشد که سهم هفتاد درصدی در چرخه حمل و نقل کالاهای اساسی دارد و این شهر فاقد کمربندی برای عبور محموله های ترافیکی است.

https://biknews.ir/4566کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4566/بندرامام-خمینیره-میزبان-محموله-های-تر/کپی شد!