تخلیه غیراصولی پسماند فاضلاب شهری توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

سید سعید بزاز، ضمن تایید خبر تخلیه غیراصولی فاضلاب شهری توسط کامیون پسماند فاضلاب شهرداری بندر امام خمینی(ره) در حد واسط جاده تصفیه خانه منطقه ویژه پتروشیمی و آرمستان شهید سجادی، اظهار داشت: محل تخلیه پسماند فاضلاب شهری در جایگاهی مخصوص که فاصله زیادی از شهر دارد در نظر گرفته شده است به طوری که آلودگی محیطی برای شهر ایجاد نکند.

وی افزود: پسماند فاضلاب شهری در گودال هایی مخصوص تخلیه و امحا می گردد.

بزاز در خصوص علت تخلیه در مکان نامناسب پسماندهای فاضلاب شهری عنوان کرد: این کار توسط راننده جدید شهرداری که به تازگی استخدام شده است صورت گرفته شده،  وی از محل مخصوص تخلیه پسماندهای فاضلاب شهری اطلاع دقیقی نداشته است.

سید سعید بزاز در پایان گفت: تذکرات لازم به شخص خاطی داده شده است و به خدمات شهری شهرداری نیز دستور امحا پسماند فاضلاب شهری داده شد./ تسنیم

https://biknews.ir/4466کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4466/تخلیه-غیراصولی-پسماند-فاضلاب-شهری-توس/کپی شد!