واژگونی تانکر حامل مواد نفتی در محور ماهشهر – بندر امام خمینی(ره)

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی بندرماهشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبر بندر امام خمینی(ره)، اظهار کرد: حادثه واژگونی تانکر حامل مواد نفتی در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره) مصدوم نداشته است.

کرد، افزود: تانکر سوخت با گارد ریل کنار جاده برخورد و واژگون شده است.

 

واژگونی تانکر حامل سوخت در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره)

واژگونی تانکر حامل سوخت در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره)

واژگونی تانکر حامل سوخت در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره)

واژگونی تانکر حامل سوخت در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره)

واژگونی تانکر حامل سوخت در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره)

واژگونی تانکر حامل سوخت در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره)

واژگونی تانکر حامل سوخت در محور ماهشهر به بندر امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/4376کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4376/واژگونی-تانکر-حامل-مواد-نفتی-در-محور-ما/کپی شد!