میهمان ناخوانده، گرد‌و‌غبار

گزارش تصویری یک روز خاکی در بندر امام خمینی(ره)

عکاس: علی صالحی

https://biknews.ir/4252کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4252/میهمان-ناخوانده،-گرد‌و‌غبار/کپی شد!