تجلیل از فعالان حوزه فرهنگ و هنر بندر امام خمینی(ره)

گزارش تصویری آئین تجلیل از فعالان حوزه فرهنگ و هنر بندر امام خمینی(ره)

عکاس: علی صالحی

https://biknews.ir/4157کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4157/تجلیل-از-فعالان-حوزه-فرهنگ-و-هنر-بندر-ام/کپی شد!