معارفه مدیرعامل جدید پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) برگزار شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، امروز طی مراسمی با حضور اشرف زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و دیگر مدیران ارشد این شرکت، حسن نشان زاده بعنوان مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام معرفی شد.

در آغاز مراسم اشرف زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تجلیل از مدیریت و دستاورد های رضاامیری مدیرعامل پیشین پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) اظهار داشت : پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) همواره بعنوان یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی کشور می باشد که سیستم های بروز مدیریتی را بخوبی در خود پیاده سازی می کند و امیدوارم مدیریت جدید بتواند در راستای نوسازی مدیریت در بخش های مختلف موفق باشد و گام های تاثیر گذاری را بردارد.

طی این مراسم نشان زاده ضمن تبریک پیشاپیش بمناسبت فرارسیدن نوروز باستانی اظهار داشت: پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) بعنوان یک سازمان برنامه محور است و می بایست در راستای اهداف و چشم انداز از پیش مشخص شده حرکت کنیم همچنین مهم ترین شاخص پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) منابع سرشار انسانی است که با وجود این نیروهای کاردان و متخصص می توان پیشرفت های چشم گیری را حاصل کرد.

در پایان مدیر عامل جدید بندر امام خمینی(ره) ضمن تقدیر و تشکر از زحمات امیری مدیرعامل پیشین این پتروشیمی یادآور شد: نقش بی بدیل ایشان از شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام هیچ گاه فراموش نمی شود و همه از الگوهای مدیریتی ایشان کمال استفاده را خواهیم کرد.

شایان ذکر است نشان زاده پیش از این مدیرعامل شرکت بسپاران بندر امام خمینی(ره) و مدیر تولید پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) بوده است.

https://biknews.ir/4137کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4137/معارفه-مدیرعامل-جدید-پتروشیمی-بندر-ام/کپی شد!