جعفر ربیعی به سمت مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در متن حکم رئیس هیات مدیره خطاب به جعفر ربیعی  آمده است:
به استناد دویست و سومین جلسه هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی بدینوسیله به سمت مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب می شوید .

امید است با استعانت از پروردگار متعال و استفاده بهینه از تمام منابع و توانمندیهای موجود در ایفای وظایف محوله و تحقق اهداف عالیه شرکت موفق باشید ضمنا ً بدینوسیله از خدمات ارزشمند جناب آقای عادل نژاد سلیم در مدت تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر نموده و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم .

در کارنامه اجرایی جعفر ربیعی  فعالیت های ذیل دیده می شود:

سازمان صنایع دفاع: معاون طرح و برنامه کارخانجات

ریاست جمهوری بازرسی ویژه: رئیس بازرسی ویژه طرح ها

مدیریت دفتر تشخیص مصلحت نظام: مدیر کل خدمات

شرکت بهره برداری متروی تهران: عضو هیئت مدیره و معاون طرح و برنامه

شرکت متروی تهران: معاون و عضو هیأت مدیره

شرکت بهره برداری متروی تهران: عضو هیأت مدیره و معاون پشتیبانی

شرکت واگن سازی تهران: عضو هیأت مدیره

شرکت بهره برداری متروی تهران: مدیر مسوول نشریه همسفر

شرکت بهره برداری متروی تهران: مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مدیریت و بهره برداری عظام: عضو هیأت مدیره

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران: مشاور برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران: مشاور رئیس هیأت مدیره

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران: معاون کسب و کار

شرکت سرمایه گذاری ساتا: مدیرعامل

موسسه اعتباری کوثر :عضو هیأت مدیره

https://biknews.ir/4102کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4102/جعفر-ربیعی-به-سمت-مدیرعامل-شرکت-صنایع-پ/کپی شد!