گزارش تصویری همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

صبح امروز همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برگزار شد.

 

همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/4015کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4015/گزارش-تصویری-همایش-پیاده-روی-کارکنان-ا/کپی شد!