درگیری شدید اجرائیات شهرداری با عوامل ساخت‌و‌ساز غیرمجاز

سید سعید بزاز بعدازظهر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبر بندر امام خمینی(ره)، با اشاره به درگیری فیزیکی پرسنل اجرائیات شهرداری با عوامل ساخت‌و‌ساز غیر مجاز، اظهار کرد:گزارشی از ساخت و ساز غیر قانونی به شهرداری ارسال شد و به همین جهت سه نفر از پرسنل اجرائیات برای بررسی و تذکر به محل مراجعه کردند و متاسفانه موجب درگیری فیزیکی شدید بین پرسنل شهرداری و عوامل ساخت‌و‌ساز غیر مجاز گردید.

سخنگوی شورای شهر افزود: در اثر این درگیری سه نفر از پرسنل اجرائیات از ناحیه دست دچار شکستگی شدند که جراحت یک نفر از مجروحان بسیار شدید و موجب قرار دادن پلاتین در دست وی شد.

بزاز عنوان کرد: شورا از طریق دادگستری اقدام به پیگیری نموده است اما تاکنون ضاربین دستگیر نشده اند.

عضو شورای پنجم گفت: شهرداری به طور کلی مسئول پیگیری ساخت و سازهای غیر قانونی نیست و این موضوعات باید از طریق اداره مسکن و شهرسازی پیگیری شود، اما به واسطه اینکه مسکن و شهرسازی اجرائیات ندارد همکاری فی مابین برای جلوگیری از تصرف غیر قانونی وجود دارد.

وی با اشاره به پرداخت نشدن هزینه درمان از سوی شهرداری یا پیمانکار اجرائیات، گقت: نوع بیمه اجرائیات معمولی و شامل درمان نمی شود و تنها راه شکایت و دریافت دیه است.

https://biknews.ir/3990کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3990/درگیری-شدید-اجرائیات-شهرداری-با-عوامل/کپی شد!