اختصاص ۹۷میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب بندر امام خمینی(ره)

نیک نژاد ریاست آبفا بندر امام خمینی(ره) در نشست خبری روسای آبفا شهرستان بندرماهشهر مطرح کرد:
۹۷ میلیارد تومان اعتبار طی سه سال برای بندر امام خمینی(ره) در نظر گرفته شده است که از بین ۳۵ میلیارد تومان مربوط به تصفیه خانه، ۳۵ میلیارد تومان در شبکه فاضلاب و ایستگاه های پمپاژ، ۲۷ میلیارد تومان در تاسیسات آبرسانی و شبکه داخلی آب صرف خواهد شد.

نیک نژاد با اشاره به اینکه در سال جاری اصلاح ایستگاه پمپاژ آب را در برنامه داریم افزود: در طی سه سال ۷ تلمبه خانه در شهر بندر امام خمینی(ره) احداث خواهد شد.

وی افزود: حدود ۵۰ کیلومتر اصلاح شبکه فاضلاب در مناطق مختلف با اعتبار بیست میلیارد و پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است و مدت اجرای پروژه ۲۰ ماه خواهد بود و همچنین احداث مخزن ۸۰۰۰ با اعتبار پنج میلیارد و پانصد میلیارد تومان و همچنین اصلاح شبکه آبرسانی به طول ۸.۵ کیلومتر با ۸۲۵ انشعاب به مدت قرارداد ۹ ماه و اعتبار سه میلیارد و پانصد میلیون تومان خواهد بود.

نیک نژاد اضافه کرد: در سامانه ۱۲۲ اداره آبفا بندرامام خمینی(ره) تا کنون ۱۱۴۶ مورد تماس داشته ایم انسداد فاضلاب ۳۳۳۶ و درب منهول ۲۷۰ مورد تماس داشته ایم که همه موارد نصب شده است.

ریاست آبفا در خصوص علت قطعی های مکرر و شکستگی های سیستم آبرسانی در بندر امام خمینی(ره) عنوان کرد: شبکه آب و فاضلاب بسیار فرسوده است و به همین علت کار اصلاح در یک منطقه ممکن است باعث صدمه دیدن مناطق دیگر شود و همچنین ناهماهنگی های برخی از ارگان های خدمات رسان موجب آسیب به شبکه و طبعا قطع و افت فشار آب خواهد شد، امیدواریم با اعتبارات در نظر گرفته شده شاهد بهبود وضعیت باشیم.

https://biknews.ir/3768کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3768/۹۷-میلیارد-تومان-اعتبار-برای-اصلاح-شبک/کپی شد!