اگر دستگاه قضایی بندر امام خمینی(ره) مماشات کند از طریق استان اقدام می کنیم

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، حسین عبیداوی رئیس شورای شورای شهر در آیین افتتاح پروژه های عمرانی با انتقاد از وضعیت امنیتی شهر خطاب به بخشدار و معاون فرماندار اظهار داشت:

اگر دستگاه قضایی بندر امام خمینی(ره) مماشات کند از طریق استان اقدام می کنیم، هر روز شاهد تیراندازی مستقیم به شهروندان هستیم.

امروز در ورودی آرامستان به یک شهروند تیراندازی شد، سارقین از شهرهای اطراف به بندر امام خمینی(ره) می آیند و نظم و امنیت شهر را برهم میزنند.

https://biknews.ir/3748کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3748/اگر-دستگاه-قضایی-بندر-امام-خمینیره-مما/کپی شد!