مراکز علمی‌کاربردی مخابرات و پتروشیمی در خوزستان راه‌اندازی می‌شوند

مسعود خداپناه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲هزار دانشجو در ۳۱مرکز علمی‌کاربردی در استان مشغول به تحصیل هستند و با توجه به شرایط، کشور دیگر به دنبال توسعه کمی مراکز نیست و دانشگاه بیشتر به دنبال افزایش کیفیت تحصیلی، آموزشی و فرهنگی در مراکز علمی‌کاربردی است.

وی افزود: اما با توجه به شرایط خاص خوزستان و پتانسیل‌های استان به دنبال ایجاد یک مرکز علمی‌کاربردی در زمینه مخابرات در اهواز و یک مرکز پتروشیمی در ماهشهر هستیم. علی‌رغم ظرفیت‌های استان تاکنون مرکز علمی‌کاربردی مخابرات و پتروشیمی در استان وجود نداشته است.

رییس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خوزستان تصریح کرد: درخواست خود را برای تاسیس این مراکز ارائه داده‌ایم و مقدمات کار نیز فراهم شده است اما هنوز تایید نهایی را دریافت نکرده‌ایم و برای تاسیس این مراکز منتظر تایید شواری گسترش هستیم.

https://biknews.ir/3733کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3733/مراکز-علمی‌کاربردی-مخابرات-و-پتروشیم/کپی شد!