گزارش تصویری همایش پیاده روی جامعه بندری

گزارش تصویری همایش پیاده روی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان “بندر امام خمینی(ره)” به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر.

 

همایش پیاده روی کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره)همایش پیاده روی کارکنان جامعه بندری امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/3681کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3681/گزارش-تصویری-همایش-پیاده-روی-جامعه-بند/کپی شد!