بودجه شهرداری بندر امام خمینی(ره) با کسری ۴۵میلیارد تومان بسته شد

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره) مطرح کرد: پس از مطالعات و بررسی های صورت گرفته با کارشناسان شهرداری و ارسال لایحه اصلاح بودجه به صحن شورا، بودجه سال ۱۳۹۶ از ۸۵میلیارد به ۴۰میلیارد و با کسری ۴۵ میلیارد تومان بسته شد.
بزاز تصریح کرد: یکی از دلایل کسری بودجه را می توان به کسری اعتبارات از محل مالیات بر ارزش افزوده که اخیراً استانی شده است عنوان کرد که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
وی تاکید کرد: کسری بودجه خلل های فراوانی را به شهرداری متحمل نموده است و خدمات رسانی به مردم شریف بندر امام خمینی(ره) را که وظیفه ذاتی شهرداری و شورا است به شدت تحت شعاع قرار داده است.
بزاز با اشاره به عقب افتادگی حقوق کارگران و کارمندان عنوان کرد: علت ۴ماه عقب افتادگی حقوق کارگران و کارکنان کاهش وصولی های شهرداری در اجرای برنامه ششم توسعه است.
عضو شورای پنجم ادامه داد: متوسط دریافتی چهارماهه ی اخیر متاسفانه تنها دو میلیارد و پانصد تومان بوده است در صورتی که متوسط وصولی های ۵ ماهه ی اول امسال سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است.
بزاز در پایان اظهار داشت: پیگیری های خوبی صورت گرفته و در خصوص وصول مطالبات شهرداری امیدواریم با قول مساعد مسئولین ذیصلاح شاهد وصولی اعتبارات درجهت خدمات رسانی به شهر بندر امام خمینی(ره) باشیم./

 

https://biknews.ir/3597کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3597/بودجه-شهرداری-بندر-امام-خمینیره-با-کسر/کپی شد!