محمد علی علایی به سمت معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، با حکم معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی علایی به سمت معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد.

در جریان نشست شورای اداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان که با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به سوابق و تجارب ارزنده محمد علی علایی در حوزه تعمیر و نگهداری تجهیزات، ضمن اعطای حکم انتصاب به ایشان، به سمت معاون فنی و نگهداری این اداره کل معرفی گردید.

یادآور می شود نامبرده دانش آموخته ی مقطع کارشناسی رشته مدیریت و کارشناسی ارشد مهندسی دریا با گرایش حمل و نقل دریایی بوده و تصدی مدیریت برنامه ریزی و معاونت اداره امور بندری، اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی نیز از جمله سوابق ایشان به شمار می آید.

https://biknews.ir/3564کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3564/محمد-علی-علایی-به-سمت-معاون-فنی-و-نگهدار/کپی شد!