منتظر منصوری رسما رئیس شورای شهرستان بندر ماهشهر شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، منتظر منصوری عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) و نماینده این شورا در شورای شهرستان رسما به مدت یک سال رئیس شورای شهرستان بندر ماهشهر شد.

گفتنی است پس از انتشار خبر ریاست منتظر منصوری بر شورای شهرستان، برخی کانال های تلگرامی خبر فوق را تکذیب کردند اما فرمانداری بندر ماهشهر در تاریخ ۲۶ آذر حکم ریاست وی را تائید کرد.

شورای شهرستان متشکل از نمایندگان شهرهای بندر امام خمینی(ره)، چمران، بندرماهشهر و بخش مرکزی است.

https://biknews.ir/3469کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3469/منتظر-منصوری-رسما-رئیس-شورای-شهرستان-ب/کپی شد!