یادداشتی پیرامون دستور انتقال آب خوزستان توسط رئیس جمهور

رییس جمهور دستور انتقال آب خوزستان را در حدشرب صادر کرد؟! خبری که به نقل از استاندار پخش شد و همه را متعجبب کرد! انتقال در حد شرب!!!

آیا واقعا مقصد آب خوزستان که علی الظاهر یکی از آنها استان اصفهان است در حد شرب، آب ندارد؟!
در حالی است که بسیاری از شهرستانهای استان خوزستان با مشکل آب شرب مواجه هستند علاوه بر کیفیت بسیار بد آب، دائما با مشکلی به نام قطعی یا افت فشار آب مواجه اند، انتقال آب شرب به چه معنا است. آیا اصلا آبی که مردم خوزستان می نوشند قابل شرب است؟
گویا رییس جمهور که از قضا #رای خوبی نیز در خوزستان آورده است فراموش کرده اند که خوزستان در اثر خشک شدن تالاب ها و کاهش آب رودخانه هایش در آستانه یک فاجعه بزرگ زیست محیطی است.
بدتر از سخن رییس جمهور استدلال معاون ایشان، کلانتری برای انتقال آب است. ایشان افاضه کرده اند خوزستان آب زیاد دارد مشکل مدیریت آب است. جدای از صحت و سقم ادعای زیادی آب، اساسا در کجای کشور مدیریت منابع آبی وجود دارد که در خوزستان وجود داشته باشد و در ثانی طوری از مدیریت آب میگوید که گویا دولت در نبود این مدیریت نقشی نداشته و بلکه به جای آنکه خود متهم باشد شاکی شده است.
جناب کلانتری از میزان و آمار دقیق مصرف آب در خوزستان گفته اند میشود جناب کلانتری همانطور آمار دقیق مصرف آب در استان و استانهای مقصد منابع آبی خوزستات را نیزبیان نمایند. مثلا سرانه مصرف آب فقط برای فضای سبز شهر اصفهان چقدر است یا چگونه است که در خوزستان که به فرموده آقایان پر آب است برنج نباید کاشته شود و در استانی که نیاز به آب شرب دارد شالیزارهای برنج همچنان محصول میدهند.
گفتنی زیاد است ولی با یک خواهش کلام را پایان می دهم جناب رییس و جناب معاون خواهشا به گونه ای سخن نگویید که مرغ پخته به خنده آید و ما که هوا نداشتیم اما هواتون داشتیم به گریه.

نویسنده: عمار

https://biknews.ir/3433کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3433/یادداشتی-پیرامون-دستور-انتقال-آب-خوزس/کپی شد!