مسافران قطار بندر امام خمینی(ره) به اهواز روز گذشته مجددا بصورت سرپایی مسیر را طی کردند

به گزارش خبرنگار خبر بندر امام خمینی(ره)، روز گذشته مسافران قطار ساعت۱۸ مورخ ۱۷ آذر ۹۶ ایستگاه بندر امام خمینی(ره) مجددا با تکمیل ظرفیت مسافر مواجه شدند و مسیر اهواز را به صورت سرپایی طی کردند.

این درحالی است که بخشدار بندر امام خمینی(ره) پیش از این گفته بود با راهکارهایی از جمله افزایش واگن در زمان پیک مسافر و مشخص شدن سهمیه مسافر ایستگاه بندر امام خمینی(ره) متناسب با میزان مسافر از تکرار مجدد این موضوع جلوگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است ایستگاه راه آهن بندر امام خمینی(ره) بیش از ۸۰ سال قدمت دارد.

https://biknews.ir/3412کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3412/مسافران-قطار-بندر-امام-خمینیره-به-اهوا/کپی شد!