ریاست شورای اسلامی شهرستان بندرماهشهر به بندر امام خمینی(ره) رسید

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، منتظر منصوری عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) و نماینده این شورا در شورای شهرستان، با کسب اکثریت آراء برای مدت ۱ سال رئیس شورای شهرستان بندر ماهشهر شد.

پیش از این سید حسین موسوی ریاست این شورا را بر عهده داشت که پس از استعفا و کناره گیری جای خود را به منصوری داد.

لازم به ذکر است جلسات متعددی توسط شورای اسلامی شهرستان بندرماهشهر به جهت انتخاب رئیس شورا برنامه ریزی گردید که هر بار بدلیل عدم همکاری و شرکت برخی از اعضاء درجلسات شورای شهرستان رسمیت نیافت و برگزار نشد.

شورای شهرستان متشکل از نمایندگان شهرهای بندر امام خمینی(ره)، چمران، بندرماهشهر و بخش مرکزی است.

https://biknews.ir/3391کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3391/ریاست-شورای-اسلامی-شهرستان-بندرماهشه/کپی شد!