پل روگذر خیالی!

خبر بندر امام خمینی(ره) بررسی می کند: پل روگذر هم مانند بسیاری از مشکلات حاد و اساسی بندر امام خمینی(ره) سالهاست قرار است گره ای از گره های کور این شهر نود هزار نفری را باز کند، همچون ارتقاء به شهرستان تبدیل به دستاویزی برای کسب رای و اعتماد مردم شده است.

یکی از برنامه هایی که در دهه فجر سال ۹۵ توسط اعضای شورای شهر و شهردار سابق اعلام شد، کلنگ زنی پل روگذر بندر امام خمینی(ره) بود.
پل روگذری که مشخص نیست چه کسی کلنگش را بر زمین زده است که با گذشت یکسال از ماجرای کلنگ زنی هیچ اثری از پل روگذر دیده نمی شود!
در ابتدای آغاز به کار شورای پنجم نیز در جمع خبرنگاران عنوان شد “پل روگذر را پیگیری می کنیم” اما اینجا هم مشخص نیست چه کسی پیگیری می کند که با گذشت سه ماه همچنان موضوع پل روگذر در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
️سالهاست شهروندان بندر امام خمینی(ره) به دلیل عدم دسترسی به بیمارستان در شهر نود هزار نفری خودشان و همچنین بیماران اورژانسی به دلیل عبور گاه و بیگاه قطار و ترافیک ناشی از این عبور، جان خود را از دست می دهند.

https://biknews.ir/3388کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3388/پل-روگذر-خیالی/کپی شد!