ایستگاه قطار بندر امام خمینی(ره) ایستگاه مادر است، بلیط فروشی فقط در بندر امام خمینی(ره) انجام می شود

در گفتگوی خبر بندر امام خمینی(ره) با آرش قنبری بخشدار بندر امام خمینی(ره) مطرح شد: علت مشکل بوجود آمده تکمیل شدن ظرفیت در ایستگاه ماهشهر بود و این اتفاق فقط در سرویس ساعت ۶ رخ داد، در ساعات دیگر مشکلی وجود نداشت.

وی افزود: به جهت بررسی مشکل بوجود آمده جلسه ای تشکیل و راهکارهای مختلف بررسی شد.

بخشدار بندر امام خمینی(ره) ادامه داد: از راهکارهای ارائه شده افزایش واگن در زمان پیک مسافر و مشخص شدن سهمیه مسافر ایستگاه بندر امام خمینی(ره) متناسب با میزان مسافر است.

قنبری در پایان تاکید کرد: ایستگاه بندر امام خمینی(ره) به عنوان ایستگاه مادر بوده است و بلیط فروشی فقط در ایستگاه بندر امام خمینی(ره) انجام می شود.

https://biknews.ir/3380کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3380/ایستگاه-قطار-بندر-امام-خمینیره-ایستگا/کپی شد!