حریم و محدوده بندر ماهشهر خط قرمز ما است و همچون توان موشکی کشور قابل مذاکره نخواهد بود

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از خورنا، مجاهد نظارات رئیس شورای شهر بندرماهشهر در اظهاراتی گفته است:

محدوده بندرماهشهر خط قرمز ما است، برای محدوده هرگز وارد مذاکره نخواهیم شد و این موضوع همچون توان موشکی کشور قابل مذاکره نخواهد بود.
پیگیری‌های زیادی در این خصوص انجام و تبعات امنیتی آن نیز مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.
سیاست دولت نیز بر این است که این اتفاق نیافتد و بدون شک این اتفاق در دوره ما نخواهد افتاد.

https://biknews.ir/3332کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3332/حریم-و-محدوده-بندر-ماهشهر-خط-قرمز-ما-است/کپی شد!