گزارش تصویری حال و هوای اربعین در شلمچه

گزارش تصویری اختصاصی خبر بندر امام خمینی(ره) از حال و هوای اربعین در مرز شلمچه

عکاس: علی صالحی

حال و هوای شلمچه | عکاس علی صالحی

حال و هوای شلمچه | عکاس علی صالحیحال و هوای شلمچه | عکاس علی صالحیحال و هوای شلمچه | عکاس علی صالحیحال و هوای شلمچه | عکاس علی صالحیحال و هوای شلمچه | عکاس علی صالحی

https://biknews.ir/3320کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3320/گزارش-تصویری-حال-و-هوای-اربعین-در-شلمچه/کپی شد!