مگر قرار است ۹ دوره گذشته را یکساله معجزه داشته باشیم/بندر امام خمینی(ره) باید در این دوره شهرستان بشود، هیچ احدالناسی حق ندارد مزاحمت و ممانعت کند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، علی گلمرادی نمایند حوزه انتخابیه ظهر امروز در مصلای نماز جمعه بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت: می گویند شهرستان شدن چه شد کار چه شد، مگر قرار است ۹ دوره گذشته را یکساله معجزه داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز هشتاد درصد شاغلین صنایع پتروشیمی غیر بومی هستند، بنده به این نتیجه رسیده ام آنهایی که قبل از بنده بوده اند هم اعتراض کرده اند و فریاد زده اند اما بنده با راهکاری متفاوت آمده ام که نیاز به زمان دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وضعیت استخدام های غیربومی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) گفت: برای اولین بار در تاریخ منطقه ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه صنایع پتروشیمی را ملزم کرده است که باید اولویت را برای فرزندان منطقه داشته باشند. دیگر نمی توانند بر اساس سلایق شخصی نیرو را از مناطق دیگر بیاورند و نماینده فقط حرف بزند.

گلمرادی افزود: در چهار ماه گذشته از دو هزار نفر نیروی استخدام شده بیش از هزار و پانصد نفر غیر بومی هستند بله در زمان بنده هم بوده است.

علی گلمرادی در خصوص میزان بدهی در زمان تصدی اش بر شهرداری بندر امام خمینی(ره) که میزان بدهی را ۲.۵ برابر افزایش داده بود تصریح کرد: شهرداری بندر امام خمینی(ره) را ۱۶ میلیارد تومان تحویل گرفتم و با ۴۰ میلیارد تومان بدهی تحویل دادم، ۲۴ میلیارد تومان شهرداری را بدهکار کردم.

شهردار سابق بندر امام خمینی(ره) در واکنش به بدهی صدو چهل میلیارد تومانی شهرداری بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت: ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری بندر امام خمینی(ره) حسابری خواهد شد، ظرف دوهفته آینده در جلسه شورای اداری موضوع مطرح می گردد، پرونده در حال تنظیم است حتما مدیران دادگاهی خواهند شد تا لحظه آخر پیگیری خواهیم کرد تا درس عبرتی باشد که از این تخلفات انجام ندهند.

وی با اشاره به خواسته به حق مردم تاکید کرد: بندر امام خمینی(ره) باید در این دوره شهرستان بشود، هیچ احدالناسی حق ندارد مزاحمت و ممانعت کند برای اینکه شهرستان شدن بندر امام خمینی(ره) به نفع منافع ملی است.

گلمرادی در خصوص وضعیت تاسیسات آبرسانی به بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت: متاسفانه اگر همه ما نظاره گر {تاسیسات آبرسانی به بندر امام خمینی(ره) } باشیم به اندازه یک قطره از این آب استفاده نمی کنیم.

https://biknews.ir/3308کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3308/مگر-قرار-است-9-دوره-گذشته-را-یکساله-معجز/کپی شد!