گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی در مسجد النبی بندر امام خمینی(ره)

مراسم شیرخوارگان حسینی در محل مسجد النبی(ص) بندر امام خمینی(ره)

عکاس: علی صالحی

https://biknews.ir/3258کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3258/گزارش-تصویری-مراسم-شیرخوارگان-حسینی-د/کپی شد!