محمد علی فروتن زاد سرپرست شهرداری بندر امام خمینی(ره) استعفا داد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، محمد علی فروتن زاد سرپرست شهرداری بندر امام خمینی(ره) که به تازگی با ۶ رای اعضای شورای اسلامی شهر به سمت سرپرست شهرداری انتخاب شده بود صبح امروز استعفا داد.

استعفای محمد علی فروتن زاد در حالی به شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) تقدیم شده است که تنها ۱۱ روز از انتخاب وی به عنوان سرپرست شهرداری بندر امام خمینی(ره) می گذرد.

https://biknews.ir/3218کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3218/محد-علی-فروتن-زاد-سرپرست-شهرداری-بندر-ا/کپی شد!