کارخانه آسفالت بندر امام خمینی(ره) مجددا راه اندازی شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، کارخانه آسفالت بندر امام خمینی(ره) پس از یک سال مجددا فعال گردید.

پیش تر علت غیرفعال بودن کارخانه آسفالت بدهی بیش از ۱ میلیارد تومانی شهرداری به اداره برق اعلام شد که به موجب این بدهی اداره برق اقدام به قطع برق این کارخانه نموده بود.

طبق توافق اداره برق و شورای شهر بندر امام خمینی(ره)، صبح امروز کارخانه آسفالت مجددا فعال گردید.

https://biknews.ir/3179کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3179/کارخانه-آسفالت-بندر-امام-خمینیره-مجدد/کپی شد!