خیابان های بندر امام خمینی(ره) نامگذاری شدند، از امیر کبیر تا شهید اسماعیل محمدزاده

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) آخرین جلسه شورای نامگذاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بندر امام خمینی (ره)، برگزار گردید.

در این جلسه بهنام ادیبی رئیس کمیسیون و دیگر اعضای شورای نامگذاری، نسبت به دستور کار جلسه که شامل نامگذاری برخی خیابان ها، میادین، کوچه ها و معابر شهر بندر امام خمینی(ره) که فاقد نام هستند، توضیحاتی را بیان نمودند و در نهایت تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱- حد فاصل بولوار مقداد شمالی و جنوبی از سمت تلمبه خانه به نام (سلمان فارسی ۱ و ۲) نامگذاری شد.
۲- خیابان مدرسه هاجر و صاحب الزمان به نام (صاحب الزمان) نامگذاری شد.
۳- خیابان کوچه های پیام در شهرک مقداد به نام (پیام) نامگذاری شد.
۴- خیابان بین آموزش و پرورش قدیم و شورای حل اختلاف به نام (خیابان امیر کبیر ۱) نامگذاری شد.
۵- خیابان بین مهمانسرای شهرداری و مدرسه الغدیر به نام (خیابان دولت ) نامگذاری شد.
۶- خیابان کوچه های ملت به نام ( ملت شمالی و جنوبی ) نامگذاری شد.
۷- منازل گمرک روبروی آتش نشانی قدیم به نام ( صداقت ) نامگذاری شد.
۸- خیابان های سمت فاز ۴ بعد از تالار شهریار به نام ( ولیعصر ) نامگذاری شد.
۹- خیابان جنب تاکسیرانی شهرداری به سمت شهریار به نام ( خیابان فانوس و کوچه های فانوس ) نامگذاری شد.
۱۰- خیابان کوی آزادی اول به اسم استقلال و کوچه های آن به اسم استقلال ۱، ۲، ۳ و … نامگذاری شد. که در ادامه خیابان دوم به اسم جمهوری و کوچه های آن به اسم جمهوری ۱، ۲، ۳ و… نامگذاری شد.
۱۱- خیابان موسوم به پلیتی ها به نام (خیابان شهید اسماعیل محمد زاده ) نامگذاری شد.

https://biknews.ir/3069کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3069/خیابان-های-بندر-امام-خمینیره-نامگذاری/کپی شد!