نسرین دردش از بندر امام خمینی(ره) مقاوم اول کشور در مسابقات قرآن، عترت و نماز را کسب کرد

نسرین دردش از بندر امام خمینی(ره) مقاوم اول کشور در مسابقات قرآن، عترت و نماز را کسب کرد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) خانم نسرین دردش در سی و پنجمین مسابقات قرآن، عترت و نماز سراسر کشور موفق به کسب رتبه اول در پایه سوم متوسطه رشته تفسیر شد.

https://biknews.ir/3012کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3012/نسرین-دردش-از-بندر-امام-خمینیره-مقاوم/کپی شد!