عبدالزهرا آلبوغبیش هنرمند خوشنویس گمنام بندر امام خمینی دارفانی را وداع گفت

عبدالزهرا آلبوغبیش هنرمند خوشنویس برجسته بندرامام خمینی(ره) دارفانی را وداع گفت وی در طول فعالیت خود آثار ارزشمندی را در نمایشگاه های خوشنویسی شهرستان ارائه کرد.

 

عبدالزهرا آلبوغیش با وجود معلولیت جسمی تا اواخر عمر خود به خوشنویسی ادامه داد و نمایشگاه های متعددی در سطح شهرستان برگزار نمود. روحش شاد و یادش گرامی باد

 

https://biknews.ir/2999کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2999/عبدالزهرا-آلبوغبیش-هنرمند-خوشنویس-گم/کپی شد!