گزارش تصویری برگزاری نماز عید سعید فطر در بندر امام خمینی(ره)

نماز عید سعید فطر بندر امام خمینی(ره) به امامت حجت الاسلام تابش امام جمعه بندر امام خمینی(ره) با حضور خیل عظیم نمازگزاران و به شکرانه یک ماه عبادت و بندگی در محل مجتمع تفریحی خلیج فارس بندر امام خمینی(ره) برگزار گردید.

عکاسان: عباس رضاوی، سید ایمان صالحی

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

نماز عید فطر بندر امام خمینی ره

https://biknews.ir/2953کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2953/گزارش-تصویری-برگزاری-نماز-عید-سعید-فطر/کپی شد!