درخشش بانوان کاراته باز بندرامام خمینی(ره) در مسابقات بین المللی ۲۰۱۷ قزاقستان

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) تیم اعزامی کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) به سرپرستی زهرا علی پناه توانستند مقام های اول و دوم مسابقات بین المللی قزاقستان ۲۰۱۷ را کسب کنند.

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) در تاریخ ۹۶/۳/۲۵ به مسابقات بین المللی قزاقستان ۲۰۱۷ اعزام شده بود و توانست افتخاری دیگر را به ورزش بندرامام خمینی (ره) بیافزاید.

در این مسابقات خانم آیناز یوسفی نیا مقام اول ، زهرا انوشا مقام دوم و فاطمه سبحانی مقام دوم انفرادی را به دست آوردند.

 

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) قزاقستان

https://biknews.ir/2906کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2906/درخشش-بانوان-کاراته-باز-بندرامام-خمین/کپی شد!