مراسم معنوی اعتکاف به روایت تصویر

مراسم معنوی اعتکاف هر ساله در مساجد بندر امام خمینی(ره) با استقبال جوانان مومن مواجه می شود.

گزارش تصویری مراسم اعتکاف در مسجد النبی(ص) بندر امام خمینی(ره) را ببینید.

عکاس علی صالحی

 

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

اعتکاف بندر امام خمینی

https://biknews.ir/2773کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2773/مراسم-معنوی-اعتکاف-به-روایت-تصویر/کپی شد!