کاسه داغ تر از آش

کاسه داغ تر از آش
برخی سایت های خبری شهرهای همجوار به جای پوشش اخبار شهر خود تمرکز را بر اخبار بندر امام خمینی(ره) گذاشته اند!

اخیرا برخی از این پایگاه های خبری به نام “منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)” خرده گرفته اند که چرا منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) خوانده اید در جواب این عزیزان باید گفت این نام قانونی و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۷ به تصویب رسیده است.

در اقدام قابل تامل دیگر نام آزادراه “اهواز – بندر امام خمینی(ره)” را بارها با نیت مشخصی با نام های دیگر خوانده اند که در جواب این اقدام باید گفت نام آزادراه اهواز – بندرامام خمینی(ره) مصوب هیئت وزیران و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۲ به تصویب رسیده و اسناد آن در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موجود است.

عده ای در آستانه انتخابات و برای بهره برداری اقدام به تحریک مردم نموده اند در حالی که هیچ عمل خلاف قانونی صورت نگرفته و شهر بندر امام خمینی(ره) در محدوده مصوب خود دارای دو مرکز اقتصادی بزرگ به نام های “منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)” و “منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)” است.

 

لینک تصویب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره):

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117735

 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/2752کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2752/کاسه-داغ-تر-از-آش/کپی شد!