جشنواره سبزه آرایی بندر امام خمینی(ره) برگزار گردید

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) جشنواره سبزه آرایی بندر امام خمینی(ره) در اداره آموزش و پرورش به همت روابط عمومی این اداره برگزار گردید.

در این جشنواره که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه شد مسئولین شهری و صنایع نیز حضور داشتند.

عکاس و خبرنگار: عباس رضاوی

 

https://biknews.ir/2707کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2707/جشنواره-سبزه-آرایی-بندر-امام-خمینیره-ب/کپی شد!