آب بندر امام خمینی(ره) بمدت ۸ ساعت قطع خواهد شد

آب بندر امام خمینی(ره) بمدت ۸ ساعت قطع خواهد شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) طبق اطلاعیه اداره آبفا بندر امام خمینی(ره) در تاریخ دوشنبه ۲۳ اسفند ازساعت ۲۲ بمدت ۸ ساعت آبرسانی شهری قطع می گردد.

علوانی ریاست اداره آبفا علت قطع آب را تعمیر شکستگی لوله اصلی خط انتقال در ایستگاه شماره ۱ اعلام نمود.

شهروندان آب ذخیره کنند.

https://biknews.ir/2669کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2669/آب-بندر-امام-خمینیره-بمدت-۸-ساعت-قطع-خو/کپی شد!