سرطان در کمین همسایگان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

سرطان در کمین همسایگان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)/هشدار عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان

عباس پاپی زاده با هشدار نسبت به ورود ترکیبات و پساب های سمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر به سواحل و رودخانه، گفت:

این ترکیبات خطرناک و سمی در بافت های آبزیان رسوخ کرده و دفع نمی شود از این رو فلزات سنگین با مصرف ماهی در بدن افراد تجمع کرده و به تدریج زمینه ابتلا به انواع سرطان ها را فراهم می کند.

https://biknews.ir/2639کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2639/سرطان-در-کمین-همسایگان-منطقه-ویژه-اقتص/کپی شد!